GM TENEXO E-konzultációs program

BELSŐ ÁTALAKULÁSUNK

ÉRZELMI és SZELLEMI 
programunk átalakítása 10x exponenciális működésre

Az élet egyetlen természetes állapota az állandó változás, kiteljesedés és növekedés.

Nagyszerűbb és szebb jövő, boldogabb élet, több szabadság

Transzformáció, átalakulás, változás, változtatás... tengernyi online és offline képzés, coaching program van díjmentesen és sok pénzért a témában. Ez az on-line program egy speciális területet céloz.

Minden a gondolkodásmóddal indul...

Korlátozottan személyre szabott konzultáció. Eszközrendszert ad az önálló munkához és iránymutatást a használatukhoz. Átadásra kerülő eszközök: Gm-Vip 77 Élettervezés CANVAS-ok - 1A4 oldalas munkalapok.

A program mögött 25+ év és 10.000h+ tudatos önfejlesztés - tapasztalás és tanulás van.

Bárhol tart most az élete, bármilyen helyzetben van, a program végére eszközöket, módszereket kap ahhoz, hogy megvalósítva garantáltan jobb irányt vegyen az élete hátralevő része. A magán és szakmai élete egy új szintre kerül.

750 perc alatt olyan tudást-ismeretet-önállóan használható eszközöket kap, amik évekbe telhetnek, ha önállóan akarja megszerezni. Olyan információk és tudás, aminek néhány eleméről azt sem tudja, hogy nem tudja.

 • Hogyan alakíthatjuk át belső működésünk a leggyorsabban? - > Növekedési gondolkodásmód kialakítása
 • Milyen eszközöket használjunk, hogy a további éveinkben a folyamatos változtatásunk "önállóan levezényeljük"?

 • Hogyan emeljük önállóan a tudatosságunkat egyre magasabb szintre?

 • Emberi - érzelmi és szellemi - működésünk hogyan emeljük a leggyorsabban egy magasabb és gyorsabb szintre?

 • Hogyan érjük el leggyorsabban önmagunk vágyott állapotát, a következő szintet? Hogyan jussunk "A"->ból "B"-be? -> Víziónk vezérelte stratégikus gondolkodás az életünkben és cégünkben azonos elvek és ritmus szerint

 • Hosszútávú-, értékteremtő működés a víziónkból, stratégiai céljainkból kiinduló "visszafelé bontott" megvalósítással

 • Hogyan alakítsunk ki 10x sebességű, exponenciális gondolkodást, ami a technológiai vállalkozásokat vezetők és a kiemelkedő sikervállalkozók körében már évek óta alapvető

 • Emberi - belső működési - változtatásunkat hogyan érvényesíthetjük és hasznosíthatjuk a kinti világban - a nyilvános győzelem útja és eszközei

 • Hogyan álljunk fel rövid idő alatt egy sokkhatásból - krízisből - válságból, ami személyünket vagy cégünket éri?

FELSZABADÍT - LENDÜLETBE HOZ 
ENERGIÁT AD

GM 10x TENEXO E-Konzultációs program

10 modul a tudatalattink - tudatos - tudat feletti szintjeink önálló újraprogramozására

1-modul: Valóságérzékelésünket irányító törvények - 75 perc

 • Mások által telepített érzelmi és szellemi programjaink azonosítása - újraprogramozás eszközei - önálló használatra
 • Valóságérzékelésünk torzulásai - Mik okozzák?
 • Múltunk gátló érzelmi és szellemi programjainak azonosítása - újraprogramozás eszközei - önálló használatra
 • Megtalálni az eredetünk és identitásunk - új identitás felépítése - eszközei - önálló használatra - "go with the flow"
 • Valóság és "igazság" szerinti élet - közelíteni az egyszerűség és tisztánlátás felé
 • Egyensúlytalanság menedzselése a valóság 3 rétege közötti életben
 • A rezonancia szerepe és a vonzás törvénye a gyakorlatban
 • Az "A" - kiinduló állapotunk és a "B" - vágyott állapotunk definiálása

Átadásra kerülő eszközök: Gm-Vip 77 RT_01-06 canvasok; Gm-Vip 77 SÉMATÖRÉS canvas ; Gm-Vip 77 Érzelmi elemzés canvas;  

2-modul: Hiedelmeink hatása az életünkre és döntéseinkre - 75 perc

 • Építő és romboló hiedelmeink azonosítása - ami belül, azt látjuk kívül
 • "Prizmánkon" keresztüli látás - a feltételezéseink hatalma

 • Hiedelmeink változtatása - építő hiedelmek automatizmusa a mindennapi működésünkben

 • Mások romboló hiedelmeinek blokkolása a saját életünkben - a káros szintű megfelelés, szégyenérzet és bűntudat kiiktatása

 • Támogató eszközök működése - önálló használatra

Átadásra kerülő eszközök: Gm-Vip 77 Megfelelés canvas; Gm-Vip 77 Hiedelem canvas

3-modul: A ránk legnagyobb hatást gyakorló 9 ember - 75 perc

 • a saját működésünk megértésének új szintje
 • más emberek működésének megértése - közelállóink viselkedési okai

 • építő és emelő hatások a ránk legnagyobb hatást gyakorlóktól

 • növekedési spirál - emberi környezetünk növekedési szintjeinek tervezése

 • gátló - romboló emberi működések kezelése - gátló hatások kezelési módjai

 • "különleges bánásmódot" igénylő emberek kezelése

Átadásra kerülő eszközök: Gm-Vip 77 9 ember canvas; Gm-Vip 77 9 ember+ canvas; Gm-Vip 77 családi érzelmi mátrix canvas

4-modul: Sorskönyvünk - megírt sorsunk - Új Sorskönyv - 75 perc

 • Nem mi irányítunk - a sorsunk már megírták. Kik? - Milyen sorsot?
 • Könyörtelen szembenézés a valósággal

 • Ugrás a szabadságba

 • Új érzelmi és szellemi programunk

 • Az "eredetünk" szerinti működésünk a hétköznapokban

 • A "zéró alapú újrakezdés" módszerei és eszközrendszere

Átadásra kerülő eszközök: Gm-Vip 77 Parazitaérzelmek canvas; Gm-Vip 77 Sorskönyv canvas; Gm-Vip 77 Emberi játszmák canvas; Gm-Vip 77 Kapcsolati audit canvas

5-modul: Érzelmi audit - megélt érzelmeink okainak tudatosítása - 75 perc

 • Parazitaérzelmeink azonosítása - találjuk meg az eredeti érzelmeink
 • Kinek az érzelmeit éljük? - Kivel vagyunk "egy hullámhosszon"?

 • Virtuális és valós kapcsolódásink szerepe - tudatos alakítás

 • Érzelmi kontroll helyett építő érzelmi felszabadulás 

 • Teremtő érzelmeink felszabadítása és védelme

Átadásra kerülő eszközök: Gm-Vip 77 Érzelmi audit canvas; Gm-Vip 77 öröm_szakmai canvas; Gm-Vip 77 öröm_magán canvas; Gm-Vip 77 Fájdalom_ szakmai canvas; Gm-Vip 77 Fájdalom_magán canvas; Gm-Vip 77 Ugrás a szabadságba canvas;

6-modul: A "sötét oldal hatalma" - építő és pusztító erők kezelése - 75 perc

 • ítélkezés - bírálat - vádlás - félelemkeltés - bűntudatébresztés - szégyenérzet
 • kapcsolódás és a kapcsolat közötti különbség - kapcsolódás az építőhöz

 • az "igazság 7 rétege" - látni a valóságot a felszíni rétegek mögött

 • a sötét oldal azonosítása - "kiiktatása" - helyére kerüljenek a dolgok

 • lendület - lelkesedés - életenergia - "ketrecbe zárni a gátlót"

 • Döntés: fókusz azon, amit akarok és kizárni azt, amit nem akarok

Átadásra kerülő eszközök: Gm-Vip 77 Takarítás canvas; Gm-Vip 77 SAS program canvas; Gm-Vip 77 VENOM canvas 

7-modul: VÁLTOZTATÁS MOST - Érzelmi és szellemi sématörés - Új sémák kialakítása egy nagyszerűbb - szebb - boldogabb jövő felé, több szabadsággal - 75 perc

 • Mihez kapcsolunk fájdalmat?
 • Mihez kapcsolunk örömet?

 • Mi tart vissza a változtatástól?

 • Várjuk meg az elviselhetetlen fájdalmat, vagy idézzük elő?

 • Milyen területeken kell változtatnunk? Mire legyünk nyitottak és mire zártak?

 • A félelemből - szégyenből - kétségből - bűntudatból az örömbe, szeretetbe, sikerbe és aktivitásba

Átadásra kerülő eszközök: Gm-Vip 77 NAK_változásmost canvas; Gm-Vip 77 Unalom_Izgalom canvas ; Gm-Vip 77 Találkozások canvas; Gm-Vip 77 Átkeretezés canvas

8-modul: ÚJ VÍZIÓ az életünkre - A teremtés körei - 75 perc

 • személyes és szervezeti vízió szerepe és hatása
 • belülről vezérelt emberi működés

 • növekedési-, folyamatosan innováló működés

 • "Visszafelé lebontott", stratégiai célok és vízió vezérelte gondolkodás és megvalósítás

 • figyelem - fókusz - jelentőség - akarás - szerepe

 • agresszív "NEM" a zavaró hatásokra

 • az "EGYETLEN" ereje - Mi az az egy, ami meghatároz mindent?

 • Vízióvezérelt személyes és céges működés gondolkodásmódja és eszközrendszere

Átadásra kerülő eszközök: Gm-Vip 77 Vízió_személyes canvas; Gm-Vip 77 teremtés körei canvas; 

9-modul: A megvalósulást segítő eszközök-Tettek és "csinálás- >Fókuszált működés - 75 perc

 • Kapcsolati - tevékenységi - érzelmi auditunk
 • Lelki erő 90mp alatt - 3 hetes sikerciklusok - sprintek

 • Problémáink megoldása - 5miért gyorselemzés

 • Sématörés - Örömet kapcsolni a fontos dolgokhoz

 • Személyes és szervezeti vízió

Átadásra kerülő eszközök: Gm-Vip 77 Tevékenység audit canvas; Gm-Vip 77 Siker12lépés canvas; Gm-Vip 77 probléma_megoldás canvas; Gm-Vip 77 PLB_90mp canvas; Gm-Vip 77 Siker 7 canvas; Gm-Vip 77 Kapcsolati audit canvas;

10-modul: 10x sikergondolkodás és átállás az exponenciális működésre - 75 perc

 • Tevékenységeim elemzése - megtalálni a lényeget
 • A kérdések ereje - Mi a célunk és mit kérdezünk?

 • A bátorság - hit - alázat és hála - Egyedül nem megy

 • Szinergia emberrel és technológiával

 • Teremtés és egység - kapcsolódás egy nagyobb erőhöz

 • 10x exponenciális vezetői és szervezeti működés

Átadásra kerülő eszközök: Gm-Vip 77_Egy_dolog_1év canvas; Gm-Vip 77 KÉK10x canvas; Gm-Vip 77 Tiszta Lap canvas; Gm-Vip 77 TENEXO canvas

*Az adott 75 perces konzultáció témája és hangsúlyai személyre szabhatók. Átadás ill. a CANVASOK önálló használatával kapcsolatos iránymutatás csak 1-2 canvasra vonatkozik, igény és fejlesztendő terület szerint.

Elsősorban kiknek szól a program?

 • Nagy nyomásnak kitett cégvezetőknek a KKV és multivilágban
 • Gyors növekedési esélyű, vagy gyors növekedésű cégek vezetőinek, tulajdonosainak

 • Technológiai szektorban fejlesztőknek / AI - VR - IoT - AR - Robotika - 3D

 • Gyors nagyvállalati karriert tervező-, vagy kivitelező vezetőknek

 • Iparági váltást tervező vagy kivitelező vezetőknek

 • Új területen-, iparágban befektetést, vállalkozást tervező cégvezetőknek és tulajdonosoknak

 • Radikális-, gyökeres vállalati átszervezést tervező-, kivitelező cégek vezetőinek

 • Akinek "összeomlott az élete" és kiutat keres

 • a céget, szervezeti egységet krízis - válság - sokk érte és gyorsan kell higgadt döntéseket hozni

Eredmény a program végére

 • Önmagunk műküdésének sokkal jobb és mélyebb megértése
 • Más emberek működésének jobb és mélyebb megértése

 • Felszabadult érzelem - tudatos kreativitás és teremtési készség

 • Nagyszerűbb és szebb jövő, boldogabb élet, több szabadság

 • Eszközök - módszerek azonnali és későbbi önálló használathoz

A konzultációt és megrendelést megelőzően célszerű maximum 60 percet beszélnünk a részletekről, igényeiről. Kattintson a lenti gombra és kérjen E-Mentor díjmentes 60 perc konzultációt...