GM TENEXO program

BELSŐ ÁTALAKULÁSUNK - SAJÁT IDENTITÁSUNK (ÚJRA)FELFEDEZÉSE 
és MEGERŐSÍTÉSE

ÚJ ÉRZELMI és SZELLEMI Program - 10x exponenciális működés

Az élet egyetlen természetes állapota az állandó változás, kiteljesedés és növekedés. Ez nem megy végbe káosz nélkül, csak akkor, ha kialakult egy "belső mag", egy SAJÁT IDENTITÁS! Ez vagy megvan, de torzult, vagy ki sem alakult. Hogyan lehet kialakítani és megszilárdítani? Hogyan lehet újra megtalálni?

Nagyszerűbb és szebb jövő, boldogabb élet, több szabadság

Transzformáció, átalakulás, változás, változtatás... tengernyi online és offline képzés, coaching program van díjmentesen és sok pénzért a témában. Ez az online program egy speciális területet céloz.

Minden az IDENTITÁSSAL indul. Az AVATAR lét, amikor egy testben egy másik, külső hatás programja, érzelmi és szellemi kódja irányít. A "robotszerű működés" az, amikor bennem egy másik ember vagy emberek programja fut, más írta a kódot, más határozza meg a reakcióim... egy kívülről írt program (érzelmi és szellemi) irányít.

Korlátozottan személyre szabott konzultáció. Eszközrendszert ad az önálló munkához és iránymutatást a használatukhoz. Átadásra kerülő eszközök: Gm-Vip 77 Élettervezés CANVAS-ok - 1A4/A3 oldalas munkalapok.

A program mögött 25+ év és 10.000h+ tudatos önfejlesztés - tapasztalás és tanulás van.

Bárhol tart most az élete, bármilyen helyzetben van, a program végére eszközöket, módszereket kap ahhoz, hogy megvalósítva garantáltan jobb irányt vegyen az élete hátralevő része. A magán és szakmai élete egy új szintre kerül. A jelenleg legfejlettebb, tudományos kutatásokkal alátámasztott ismereteket kap.

750 perc alatt olyan tudást-ismeretet-önállóan használható eszközöket kap, amik évekbe telhetnek, ha önállóan akarja megszerezni, sőt az emberek döntő többsége egész életében, vagy generációkon át nem jut hozzá. Olyan információk és tudás birtokába jut, aminek néhány eleméről azt sem tudja, hogy nem tudja.

 • Hogyan alakíthatjuk át belső működésünk a leggyorsabban? - > Növekedési gondolkodásmód kialakítása
 • Milyen eszközöket használjunk, hogy a további éveinkben a folyamatos változtatásunk "önállóan levezényeljük"?

 • Hogyan emeljük önállóan a tudatosságunkat egyre magasabb szintre?

 • Emberi - érzelmi és szellemi - működésünk hogyan emeljük a leggyorsabban egy magasabb és gyorsabb szintre?

 • Hogyan érjük el leggyorsabban önmagunk vágyott állapotát, a következő szintet? Hogyan jussunk "A"->ból "B"-be? -> Víziónk vezérelte stratégikus gondolkodás az életünkben és cégünkben azonos elvek és ritmus szerint

 • Hosszútávú-, értékteremtő működés a víziónkból, stratégiai céljainkból kiinduló "visszafelé bontott" megvalósítással

 • Hogyan alakítsunk ki 10x sebességű, exponenciális gondolkodást, ami a technológiai vállalkozásokat vezetők és a kiemelkedő sikervállalkozók körében már évek óta alapvető

 • Emberi - belső működési - változtatásunkat hogyan érvényesíthetjük és hasznosíthatjuk a kinti világban - a nyilvános győzelem útja és eszközei

 • Hogyan álljunk fel rövid idő alatt egy sokkhatásból - krízisből - válságból, ami személyünket vagy cégünket éri?

 • Mik azok a "láthatatlan erők", amik visszahúznak és a gravitáció törvényei szerint "beragadva", a "földön tartanak"?

FELSZABADÍT - LENDÜLETBE HOZ
ENERGIÁT AD

GM 10x TENEXO E-Konzultációs program

10 modul a tudatalattink - tudatos - tudat feletti szintjeink önálló újraprogramozására

1-modul: Valóságérzékelésünket irányító törvények - 75 perc

 • Mások által telepített érzelmi és szellemi programjaink azonosítása - újraprogramozás eszközei - önálló használatra
 • Valóságérzékelésünk torzulásai - Mik okozzák?
 • Múltunk gátló érzelmi és szellemi programjainak azonosítása - újraprogramozás eszközei - önálló használatra
 • A szülői program szerepe - 0-2 éves korig, 21(25) éves koron túl
 • Megtalálni az eredetünk és identitásunk - új identitás felépítése - eszközei - önálló használatra - "go with the flow"
 • Valóság és "igazság" szerinti élet - közelíteni az egyszerűség és tisztánlátás felé
 • Egyensúlytalanság menedzselése a valóság 3 rétege közötti életben
 • A rezonancia szerepe és a vonzás törvénye a gyakorlatban
 • Az "A" - kiinduló állapotunk és a "B" - vágyott állapotunk definiálása

2-modul: Hiedelmeink hatása az életünkre és döntéseinkre - 75 perc

 • Építő és romboló hiedelmeink azonosítása - ami belül, azt látjuk kívül
 • "Prizmánkon" keresztüli látás - a feltételezéseink hatalma

 • Hiedelmeink változtatása - építő hiedelmek automatizmusa a mindennapi működésünkben

 • Mások romboló hiedelmeinek blokkolása a saját életünkben - a káros szintű megfelelés, szégyenérzet és bűntudat, félelem és kétség kiiktatása

 • Támogató eszközök működése - önálló használatra

3-modul: A ránk legnagyobb hatást gyakorló 9 ember - 75 perc

 • a saját működésünk megértésének új szintje
 • más emberek működésének megértése - közelállóink viselkedési okai

 • építő és emelő hatások a ránk legnagyobb hatást gyakorlóktól

 • növekedési spirál - emberi környezetünk növekedési szintjeinek tervezése

 • gátló - romboló emberi működések kezelése - gátló hatások kezelési módjai

 • "különleges bánásmódot" igénylő emberek kezelése

4-modul: Sorskönyvünk - megírt sorsunk - Új Sorskönyv - 75 perc

 • Nem mi irányítunk - a sorsunk már megírták. Kik? - Milyen sorsot?
 • ONTOLÓGIAI BIZTONSÁG - Mi ez? Miért alapvetően fontos? Mi van, ha sérült vagy nincs?
 • Könyörtelen szembenézés a valósággal

 • Ugrás a szabadságba

 • Új érzelmi és szellemi programunk

 • Az "eredetünk" szerinti működésünk a hétköznapokban

 • A "zéró alapú újrakezdés" módszerei és eszközrendszere

5-modul: Érzelmi audit - megélt érzelmeink okainak tudatosítása - 75 perc

 • Parazitaérzelmeink azonosítása - találjuk meg az eredeti érzelmeink
 • Kinek az érzelmeit éljük? - Kivel vagyunk "egy hullámhosszon"?

 • Virtuális és valós kapcsolódásink szerepe - tudatos alakítás

 • Érzelmi kontroll helyett építő érzelmi felszabadulás 

 • Teremtő érzelmeink felszabadítása és védelme

6-modul: A "sötét oldal hatalma" - építő és pusztító erők kezelése - 75 perc

 • ítélkezés - bírálat - vádlás - félelemkeltés - bűntudatébresztés - szégyenérzet
 • kapcsolódás és a kapcsolat közötti különbség - kapcsolódás az építőhöz

 • az "igazság 7 rétege" - látni a valóságot a felszíni rétegek mögött

 • a sötét oldal azonosítása - "kiiktatása" - helyére kerüljenek a dolgok

 • lendület - lelkesedés - életenergia - "ketrecbe zárni a gátlót"

 • Döntés: fókusz azon, amit akarok és kizárni azt, amit nem akarok 

7-modul: VÁLTOZTATÁS MOST - Érzelmi és szellemi sématörés - Új sémák kialakítása egy nagyszerűbb - szebb - boldogabb jövő felé, több szabadsággal - 75 perc

 • Mihez kapcsolunk fájdalmat?
 • Mihez kapcsolunk örömet?

 • Mi tart vissza a változtatástól?

 • Várjuk meg az elviselhetetlen fájdalmat, vagy idézzük elő?

 • Milyen területeken kell változtatnunk? Mire legyünk nyitottak és mire zártak?

 • A félelemből - szégyenből - kétségből - bűntudatból az örömbe, szeretetbe, sikerbe és aktivitásba

8-modul: ÚJ VÍZIÓ az életünkre - A teremtés körei - 75 perc

 • személyes és szervezeti vízió szerepe és hatása
 • belülről vezérelt emberi működés

 • növekedési-, folyamatosan innováló működés

 • "Visszafelé lebontott", stratégiai célok és vízió vezérelte gondolkodás és megvalósítás

 • figyelem - fókusz - jelentőség - akarás - szerepe

 • agresszív "NEM" a zavaró hatásokra

 • az "EGYETLEN" ereje - Mi az az egy, ami meghatároz mindent?

 • Vízióvezérelt személyes és céges működés gondolkodásmódja és eszközrendszere

9-modul: A megvalósulást segítő eszközök-Tettek és "csinálás- >Fókuszált működés - 75 perc

 • Kapcsolati - tevékenységi - érzelmi auditunk
 • Lelki erő 90mp alatt - 3 hetes sikerciklusok - sprintek

 • Problémáink megoldása - 5miért gyorselemzés

 • Sématörés - Örömet kapcsolni a fontos dolgokhoz

 • Személyes és szervezeti vízió

10-modul: 10x sikergondolkodás és átállás az exponenciális működésre - 75 perc

 • Tevékenységeim elemzése - megtalálni a lényeget
 • A kérdések ereje - Mi a célunk és mit kérdezünk?

 • A bátorság - hit - alázat és hála - Egyedül nem megy

 • Szinergia emberrel és technológiával

 • Teremtés és egység - kapcsolódás egy nagyobb erőhöz

 • 10x exponenciális vezetői és szervezeti működés

Elsősorban kiknek szól a program?

 • Nagy nyomásnak kitett cégvezetőknek a KKV és multivilágban
 • Gyors növekedési esélyű, vagy gyors növekedésű cégek vezetőinek, tulajdonosainak

 • Technológiai szektorban fejlesztőknek / AI - VR - IoT - AR - Robotika - 3D

 • Gyors nagyvállalati karriert tervező-, vagy kivitelező vezetőknek

 • Iparági váltást tervező vagy kivitelező vezetőknek

 • Új területen-, iparágban befektetést, vállalkozást tervező cégvezetőknek és tulajdonosoknak

 • Radikális-, gyökeres vállalati átszervezést tervező-, kivitelező cégek vezetőinek

 • Akinek "összeomlott az élete" és kiutat keres

 • A céget, szervezeti egységet krízis - válság - sokk érte és gyorsan kell higgadt döntéseket hozni

Eredmény a program végére

 • Önmagunk műküdésének sokkal jobb és mélyebb megértése
 • Más emberek működésének jobb és mélyebb megértése

 • Felszabadult érzelem - tudatos kreativitás és teremtési készség

 • Nagyszerűbb és szebb jövő, boldogabb élet, több szabadság

 • Eszközök - módszerek azonnali és későbbi önálló használathoz

A konzultációt és megrendelést megelőzően célszerű maximum 60 percet beszélnünk a részletekről, igényeiről. Kattintson a lenti gombra és kérjen E-Mentor díjmentes 60 perc konzultációt...