E-Mentor - Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

E-Mentor - online (Skype; Zoom; telefon, webkonferencia, stb.) szolgáltatáshoz

A "Megbízó" - a szolgáltatás igénybevételét a Gm-Vip 77 Mestertervezés szolgáltató valamelyik weboldalán - gmvip77.hu - on-line leadott megrendeléssel fejezi ki. "Megbízott" szolgáltató 24h-án belül visszajelez a megrendelés megérkezéséről.

A "Megbízó" az on-line leadott megrendelésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételek tartalmát. "Megbízott" - szükség esetén rövid telefonos, e-mailes egyeztetés után - a jelzett igény, ütem és tartalom szerint végzi a szolgáltatást. Az on-line leadott megrendelés önmagában "Megbízott" szolgáltatót nem kötelezi a szolgáltatás elvégzésére, ezt csak visszaigazolt elfogadás és díjbekérő alapján, előre fizetett szolgáltatási igény esetén végzi.

Megbízó és Megbízott - együttesen továbbiakban ""Felek"" - között az alábbi feltételekkel jön létre együttműködés:

Szerződés tárgya

1. "Felek" szerződést kötnek a Gm-Vip 77 Mestertervezés E- mentori szolgáltatásra.

   a. Gm-Vip 77 E-Mentor díjmentes ( 15-30-45 vagy 60 perc )

   b. Gm-Vip 77 INSTANT E-mentor 180perc ( magán - vállalkozói - alkalmazotti - home offoce )

   c. Gm-Vip 77 INSTANT E-Mentor 180perc ( tanácsadói ) és GM-TANÁCSADÓI online programok

   d. Gm-Vip 77 Csoportos E-Mentor konzultáció díjmentes ( 30 vagy 60 perc )

   e. Gm-Vip 77 SÜRGŐS E-mentor 60perc (vállalkozói-alkalmazotti-magán)

   f. Gm-Vip 77 Lopott idő személyes és e-mentori szolgáltatás 2h vagy 4h+4h

   g. Gm-Vip 77 GM-TENEXO E-konzultáció 10x75perc

   h. Gm-Vip 77 KÓSTOLÓ E-mentor 180perc

   i. Gm-Vip 77 Home Office támogatás 180perc

   j. Gm-OKR 10x Online konzultáció vagy E-workshop

   k. Gm 10x SPRINT E-Workshopok

   l. Gm-LENDÜLET online program 15h

  m. Gm-VIAGRA online program 42h

  n. Gm-HETI MENTOR vagy HETI VEZETŐ online program 1h/hét

  o. Gm T-SELECT Áttörés 77 E-konzultáció

  p. Gm-Esszencia program /Gm-Stratégia és megvalósítás program

  r. Gm-Stratégia program és a Gm-Radikális áremelés program

...további On-line konzultációk bármely formáira, amik kombinálva vannak személyes konzultációval vagy kihelyezett workshopokkal

2. Megbízó vállalja, hogy a szolgáltatás díját a Megbízott által kiküldött díjbekérő alapján 8 napon belül megfizeti a konzultáció megkezdése előtt. A fizetés átutalással/bankkártyával történik, Megbízott bankszámlaszámára:

    Utalási információk: ( TAKARÉKBANK Zrt. IBAN: HU2518203019-07086082-40010013  SWIFT:TAKBHUHB )

3. Megbízott a pénzügyi teljesítést követően - alapesetben a konzultációk lebonyolítása után - állít ki számlát, melyet személyesen vagy elektronikus / postai úton eljuttat Megbízó részére. Ez alól a DÍJMENTES konzultációk kivételt képeznek.

4. Megbízott a szolgáltatási csomag keretében E-mentori szolgáltatást, iránymutatást ad a választott témában. Megbízott ismerteti és átadja azokat a támogató eszközöket - appok, fejlesztési vásznak - amik a kitűzött cél elérését szolgálják és segítik Megbízót, hogy élete vagy üzlete a jelenlegi "A" pontból, ahol van, fejlődjön és eljusson egy kívánt állapotba ( "B" pont ) A szolgáltatás kizárólag online vagy telefonos konzultációkon történik, ami a Megbízó igénye szerint további szolgáltatási csomagok rendelésével, személyes konzultációkkal is folytatható.

5. A "Felek" kötelezik magukat arra, hogy a megbízás teljesítése érdekében együttműködnek.

6. "Felek"-et az együttműködésükkel kapcsolatban időkorlátozás nélküli titoktartási kötelezettség terheli a kapcsolatuk létére, ezen szerződés tartalmára, az átadott megoldási módokra és alkalmazott módszerekre vonatkozóan. Megbízó a számára átadott információkat kizárólag saját célra használhatja, kívülálló harmadik fél számára nem adhatja át, ill. nem teheti hozzáférhetővé. (kivétel a hatóságok jogszabály alapú kérése) 

7. Megbízó a szerződés hatályos ideje alatt és az azt követő 2 évben hasonló szolgáltatást nem indíthat, a kapott információkat üzletszerűen nem adhatja tovább. Ez alól kivételt képez a Gm-Vip 77 Mestertervezés INSTANT 180 perc TANÁCSADÓI konzultáció, ahol az üzletszerű további saját felhasználás nincs korlátozva.

8. Megbízó kifejezetten elfogadja, hogy a Mestertervezés E-Mentor szolgáltatás keretében átadásra kerülő információ (tudásanyag, támogató szoftverek, ábrák, dokumentumok, módszerek, formai és tartalmi megoldások, folyamatok, kivitelezési módok, megoldási hozzáállás, fejlesztési vásznak, stb,) információs előnyt, értéket hordoznak és önmagukban is értéket jelentenek Megbízó számára, ezért a díjfizetős E-Mentor szolgáltatás díját a konzultáció megkezdése előtt teljes összegben rendezi.

9. Az együttműködés jellege és a megbízás tartalma miatt, kifizetett szolgáltatói díj teljes visszafizetésére nincs lehetőség, mivel Megbízott az együttműködés első pillanatától értéket képviselő - Magyarországon kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert - tudást, információt, forrásokat és támogató szoftvereket, fejlesztési vásznakat, stb. ad át, ismertet meg Megbízóval.

10. Abban az esetben, ha Megbízott tartós szolgáltatási képtelensége - vis maior, 1 héten túli szolgáltatási képtelenség - merül fel, Megbízó jogosult a még nem teljesített szolgáltatási óraszámnak, vagy időarányos E-konzultációs díjnak megfelelő, arányos díj jóváírására és a nem teljesített szolgáltatás díja visszautalásra kerül Megbízó számlájára.

Elégedettségi garancia:

  • A GM-VIP 77 Mestertervezés "Megbízott" szolgáltató a fentieken túl vállalja, hogy feloldhatatlan ellentétek, elégedetlenség esetén a kifizetett szolgáltatási díj 50%-ra részbeni visszafizetési garanciát nyújt. "Megbízó" részére, annak írásos indoklása esetén, a panaszlevél  - e-mail -megérkezésétől és tartalmának elfogadásától számított 30 napra visszautalja a kifizetett és jogos panasszal érintett szolgáltatási díj 50%-át.

Megbízott neve: Tisótzki István József EV

Megbízott székhelye: 6000 Kecskemét, Katona József u. 14. I/4

  • Megbízott adószáma: 65066049-1-23
  • Megbízott vállalkozói ig. száma: ES-319454

Megbízott bankja: Takarékbank Zrt.

  • Megbízott bankszámlaszáma: IBAN: HU2518203019-07086082-40010013
  • Megbízott bank SWIFT: TAKBHUHB

Megbízott e-mail címe: uzletiterv@gmvip77.hu

Megbízott telefonszáma: 00 36-30-7375554 / FAX: 0036 76 610307