Kreativitás ....hogyan legyünk (újra) kreatívak?

2017.01.08

Ha nem misztifikáljuk túl ezt a fogalmat, akkor a maga szintjén minden ember kreatív. Kreativitás volt, van és lesz ....maga az élet. Aki él, az kreatív! 

Mennyi kreativitás, módszerek gyakorlása kell ahhoz, hogy egy mozdulatlanul ülő szerzetes a gondolatait meg tudja fékezni és elérje az "ürességet"? 

Mennyi kretivitás kell, hogy egy koldus megérje a másnapot? ...egy ember, vagy egy csalát napról-napra tovább éljen a nyilvánvalóan létminimum alatt levő pénzéből? De a kreativitás szót mégsem ezekre a területekre használjuk elsősorban. A 

Wikipédia szerint: 

......"A kutatási eredmények alapján az alkotó személyiséget a következő személyiségjegyekkel jellemezhetjük:

  • szellemi egészség és hatékonyság (megismerési vágy, kíváncsiság, érdeklődés, függetlenség a gondolkodásban, vélekedésben, stb.)
  • az önmegvalósítás szándéka, önkifejezési akarat
  • pozitív én-kép, magabiztosság
  • pszichológiai biztonság
  • a személyiség szabadsága, a korlátozások elleni védekezés
  • a környezet tökéletesítésre, konstruktív megváltoztatására való törekvés
  • nonkonformitás
  • a korlátozások, kötöttségek, szabályok nehezen tűrése, illetve ha ezeknek értelmét nem látja, lázad, tiltakozik ellenük." 
Fontos azt is meghatároznunk, hogy mi az ami NEM kreativitás!
Manapság van, amikor szerintem túl szabadon értelmezik néhányan a kraitivitást, például egy szülő, vagy pedagógus, netán még az óvodában is egy átlagos, de az átlagnál neveletlenebb, fegyelmezetlen gyermekről azt gondolja ...azért viselkedik így a gyerek, mert különleges, egyedi, zseni, kreatív...:-) ....pedig....

Addig, amíg a világban, életünkben "mentek a dolgok, ahogy régen", addig a kreativitásra csak egy "szűk rétegnek" volt szüksége. Fejlesztőknek, vezetőknek, vállalkozóknak, designereknek, művészeknek, stb. De az utóbbi években minden megváltozott. Az ipari kor végével, a tudás/információ/digitális gazdaság/hálózat -i korszakban mindenki rákényszerül a változásra és ez kreativitást igényel. Új technológiákat kell tanulnunk, új szoftverek, új appok, új módszerek ....a felfedezésük után 7 évvel már világszinten "közhasználatúak" átlagemberek körében is  ...és ezek a "lassúbbak" ....

De akkor mit tudunk mi tenni, mint átlagemberek. "Hogyan induljak neki a változásnak az én helyzetemben, az én lehetőségeimmel, az én eszközeimmel, az én múltammal, az én egyéniségemmel, az én céljaimmal ( vagy céltalanságommal ), az én ötleteimmel
( vagy csak vágyaimmal)? ....teheti fel szinte mindenki a kérdést.

A GM-VIP 77 Üzleti modellek és Üzleti tervezés szempontjából a kreativitás egy elejétől kezdve céltudatos, struktúrált, időtartamokat és határidőket tartalmazó folyamat, ami EREDMÉNYT hoz és FOCUS-ban tart. Szerencsére tengernyi inspiráció, könyv, tananyag érhető el a témában, inkább ahhoz kell tudás és ráérzés, hogy mi az a 3%, amit életbevágóan fontos tudni és figyelembe venni és mi az a 97%, amire határozott, egyértelmű NEM-et kell mondanunk ...mert "bullshit" ...marhaság, felesleges kacat.

Tervezzük a változást és az innovációt ....kreativitással...:-)


*Ráadásnak egy megható történet... Forrás: mindenegyben.net

Minden pedagógusnak!!!!!

" A TANÍTÓ TANÍTÁSA

Sok évvel ezelőtt Éva néni ötödikes osztálya előtt állt, és azt a hazugságot mondta a gyerekeknek, hogy mindegyiket egyformán szereti. De ez lehetetlen volt, mert az első sorban Horváth Peti olyan rendetlen és figyelmetlen kisfiú volt, hogy Éva néni valójában élvezettel írt a feladataira vastag piros ceruzával nagy X jeleket, és a lap tetejére pedig legrosszabb érdemjegyet.

Egy napon Éva néni a gyerekek régi bizonyítványait nézte át, és megdöbbent Peti előző tanítóinak bejegyzésein. ,,Peti tehetséges gyerek, gyakran jókedvűen kacag. Munkáját pontosan végzi és jó modorú. Öröm a közelében lenni" - írta első osztályos tanítója.

Másodikban így szólt a jellemzés: ,,Peti kitűnő tanuló, osztálytársai nagyon szeretik, de aggódik, mert édesanyja halálos beteg. Az élet Peti számára valódi küzdelem lehet."

Harmadik osztályos bizonyítványában ez áez állt: ,,Édesanyja halála nagy megrázkódtatás számára. Igyekszik mindent megtenni, de édesapja nem nagyon törődik vele."

Negyedik osztályos tanítója ezt írta: ,,Peti visszahúzódó és nem sok érdeklődést mutat az iskola iránt. Nem sok barátja van, és néha alszik az osztályban." Ezeket olvasva Éva néni ráébredt a problémára és elszégyellte magát.

Még rosszabbul érezte magát, amikor a Karácsonyi ünnepségen tanítványai fényes papírba csomagolt, gyönyörű szalaggal átkötött ajándékait bontogatta, és köztük meglátta Peti ajándékát, a fűszeresnél kapható vastag barna papírba bugyolálva. Éva néni a gyerekek előtt bontotta ki az ajándékokat, és gondosan nyitotta ki Peti csomagját. Néhány gyerek nevetni kezdett, amikor meglátta a kövekkel kirakott karkötőt, amiből néhány kő hiányzott, és mellette egy negyedüvegnyi parfümöt. De a gyerekek nevetése abbamaradt, amikor hallották, ahogy Éva néni felkiált: ,,Milyen szép karkötő!", és látták, hogy felveszi a karkötőt és csuklójára cseppent a parfümből.

Horváth Peti egy kicsit tovább maradt az iskolában, hogy megszólíthassa: ,,Éva néni, ma olyan volt az illata, mint valamikor édesanyámé." Éva néni sokáig sírt, amikor a gyerekek elmentek. Attól a naptól kezdve nem olvasást, írást és matematikát tanított. Elkezdte a gyerekeket tanítani.

Éva néni különös figyelmet szentelt Petinek. Ahogy dolgozott vele, Peti elméje mintha életre kelt volna. Minél több bátorítást kapott, annál gyorsabban reagált. Év végére Peti az osztály élére került, és már azért volt hazugság, hogy minden gyerekeket egyformán szeret, mert Peti lett a legkedvesebb diákja.

Négy évvel később egy üzenetet talált Petitől, amit az ajtaja alatt csúsztatott be. Az állt benne, hogy ő volt élete legjobb tanítója. Azt írta, hogy befejezte a középiskolát, az osztályában harmadik volt az élen.

Négy évvel később egy újabb üzenet érkezett, amiben azt mondta el, hogy bár voltak nehéz időszakok, kitartott tanulmányai mellett, és hamarosan egyetemi diplomát szerez, legmagasabb kitüntetéssel.

Még négy év telt el, és újra levél érkezett Petitől. Ebben elmondta, hogy miután megszerezte diplomáját, elhatározta, hogy tovább tanul. Hozzátette, hogy még mindig Éva néni a legjobb és legkedvesebb tanára, aki valaha is volt. Ez alatt a levél alatt az aláírás hosszabb volt: Dr. Horváth Péter.

A történetnek nincs vége itt. Azon a tavaszon újabb levél érkezett.

Peti elmondta, hogy találkozott egy lánnyal, és nősülni készül, és kérdezte, hogy Éva néni elfoglalná-e a vőlegény édesanyja számára fenntartott helyet.

Természetesen Éva néni elfogadta a meghívást.

A régi karkötőt vette fel, amiről kövek hiányoztak, és azt a parfümöt cseppentette magára, amire Peti úgy emlékezett, hogy utolsó együtt töltött Karácsonykor viselte az édesanyja.

Megölelték egymást, és Dr. Horváth Péter Éva néni fülébe súgta, ,,Köszönöm, Éva néni, hogy hitt bennem. Hálásan köszönöm, amiért segített nekem, hogy fontosnak érezzem magam, megmutatta nekem, hogy számítok, és az életem érték."

Éva néni könnyekkel a szemében visszasúgta, ,,Peti, tévedsz. Te voltál az, aki megmutattad nekem, hogy számítok, és az életem érték. Amikor találkoztam veled megtanultam, hogy hogyan érdemes tanítani."
Kezdjük kicsiben, folytassuk...