GM-NEURO

3 hónap - heti konzultációk - évente maximum 3 ügyfélnek


A PROBLÉMA: Gyorsan növekvő cégek vezetőinél - startupok döntéshozóinál - gyors karriert tervező vagy megvalósító embereknél az egyik leggyakoribb jelenség, hogy a saját személyes működésük "lemarad" a cégük, karrierjük fejlődésétől. A cégük és karrierjük túlhaladja a saját működési módjukat.

Megjelenési formái

 • a "garázsból kinövő" néhány fős cég vezetője 12-20-50-100+alkalmazottnál még mindig a kézivezérlés, napi kontroll módszereivel dolgozik
 • a vezető "kapaszkodik" a cégébe és pokollá teszi a munkatársai, vezetőtársai életét az apró részletekre figyelő mikrovezetéssel

 • a vezető lesz az első számú akadálya a cég fejlődésének, innovációnak

 • a cége előbb vagy utóbb függetlenül a lehetőségektől és a növekedési esélyektől "leredukálódik" arra a szintre, amit a "lemaradt" vezető még kontrollálni tud

 • a vezető nem rendszereket és önműködést, automatizmusokat lehetővé tevő folyamatokat alakít ki

 • a céget, szervezeti egységet krízis - válság - sokk érte és gyorsan kell higgadt döntéseket hozni

Startupoknál az ötletfázisból a nagyvállalattá válásig gyakran csak 7-10 év telik el. 

Generációváltásnál az idősödő vezető kontrollvágya és képessége gyakran a hosszú évek alatt felépített cége széteséséhez, gazdasági halálához vezet... mivel "elüldözi" a fiatalabb utódokat, akik már más szinten képzelik a működést.

Kialakulhat olyan helyzet, amikor "fulladozik" a cége tevékenységében vagy a cége tevékenységei "alatt". Ez azért van, mert a cége működése, fejlődése túlnőtt a saját vezetői működési módszerein.

Ideális esetben a vezető előre tervezi a saját működési módjának szintugrásait, megalkotja önmaga emberi-, vezetői működésének egyre magasabb szintjeit. Kialakítja a vezetői-tulajdonosi létezése 1.0... 2.0... 3.0... 4.0... verzióit, hogy mindig a cége fejlődése előtt és felett járjon és ne "fojtsa le" a cégében rejlő növekedési potenciált.


VEZETŐI IDENTITÁSTERVEZÉS

*Ez a különleges program annak szól, aki elhatározta a "nagy változtatást" a személyes vagy vállalati életében és gyorsan akarja véghezvinni.

Kiknek elsősorban?

 • Gyors növekedési esélyű, vagy gyors növekedésű cégek vezetőinek, tulajdonosainak
 • Gyors nagyvállalati karriert tervező-, vagy kivitelező vezetőknek

 • Iparági váltást tervező vagy kivitelező vezetőknek

 • Passzív jövedelemmel rendelkező embereknek - új értelmet és szintet találni az életben

 • Aki eladta a cégeit, a befektetéseiből él, de valahogy mégsem találja a "lelki békét és az értelmet" a hétköznapokban

 • Új területen-, iparágban befektetést, vállalkozást tervező cégvezetőknek és tulajdonosoknak

 • Radikális-, gyökeres vállalati átszervezést tervező-, kivitelező cégek vezetőinek

 • Vállalattól- vállalkozásból visszavonult embereknek - új jövőkép - új identitás - unalom helyett izgalom

 • A céget, szervezeti egységet krízis - válság - sokk érte és gyorsan kell higgadt döntéseket hozni - vezetői talpraállás kell rövid idő alatt


A MEGOLDÁS: Vissza kell venni az irányítást a külső körülményektől és "belülről vezérelt" és tervezett működésre érdemes átállni. Hogyan?

 • VÍZIÓ - személyes és vállalati - Működési módunk 3 év múlva
 • Elképzelni és érezni - Hogyan élek, működöm akkor, ha elérem - Milyen ember -, milyen vezető leszek?

 • MOST elkezdek úgy működni-, gondolkodni-, viselkedni-, dönteni, mintha már meglenne, mintha már elértem volna

 • A jövőképem - hitem - vízióm szerint élek és abból kiindulva cselekszem, élem meg a pillanatokat, napokat - Elengedek mindent, ami nem támogat - elengedem a "ragaszkodást" bármihez és bárkihez, ami visszahúz vagy stagnálásra kényszerít

 • MÉREM a haladásom napról napra, hétről hétre és stratégiát, módszereket, megoldásokat váltok, változtatok ha kell, anélkül, hogy a vízióm változna

 • Félútig a haladást mérem a kiinduló állapothoz - "A" pont -  képest és ezt a haladást, fejlődést értékelem, ünneplem, jutalmazom

 • Félúton túl a kívánt állapot - "B" pont - eléréséhez még szükséges dolgokra és teendőkre koncentrálok

 • ...majd kezdem a ciklust újra... újabb vágyott állapot -"B" pont - kitűzésével


Mit szólna hozzá, ha fele annyi idő alatt dupla annyit érne el, mint eddig és gyorsabban haladna a céljai, víziója irányába személyes és céges életében? Egy különleges eszközrendszer áll rendelkezésre, hogy megcsinálja... alkossa meg önmaga működésének következő verzióját a lehető leggyorsabb módon...

GM-NEURO SPRINT

3 hét - napi konzultációk - évente maximum 2 ügyfélnek


**Ez a különleges program annak szól, aki elhatározta a "nagy változtatást" a személyes vagy vállalati életében és teljes elmélyüléssel akarja véghezvinni. Transzformációs sprint.

Emberek évei, évtizedei, netán generációk élete telhet úgy, hogy képtelenek az "alap emberi működésüket" egy következő szintre vinni. A növekedés, fejlődés, a képességek teljes kibontakoztatása helyett stagnálás és "vegetálás" a sorsuk. 

A KIVÁLÓ azonban "kiválik" a tömegből és újabb és újabb - magasabb - fejlettségi, működési szintet ér el. Az AI-5G-VR-AR-IoT-Robotok korszakában ahol az exponenciális növekedés az új trend - a stagnálás és az "egy szinten maradás" "gazdasági halálhoz" vezet. 

Nem vigasztaló az sem, ha ez sokakat, a többséget érinti. A Gm-NEURO programmal jelentős időt és fájdalmat spórolhatunk, ha megismeri a gyors transzformáció módszereit. Nem csodaszer és nem az egyetlen, de a "legjobbak között" van. Belevágunk? Mit veszíthet?

És van itt még valami... a tudatalattinkban "beragadt vírusok"... amik blokkolják a fejlődésünk és a szabad szárnyalásunk. Hogyan azonosítsuk és változtassuk meg a korlátozó hitrendszereinket? Ehhez kap fantasztikus eszközöket és módszereket, amivel a pozitív változás automatikusan bekövetkezik.


3-7 évente fog a jövőben bekövetkezni gyökeres technológiaváltás - olyan, vagy nagyobb hatású, mint amit pl. az okostelefon megjelenése jelentett 2008-ban.

Az exponenciális technológiák korszakában egyfajta TRANSZFORMERSZ működést kell felvennünk. Képessé kell válnunk akár gyors "identitásváltásra" - ami gyökeresen más életet és működést jelent, mint azelőtt. Drasztikusan változó, hirtelen események azonnali, nagy hatású változást követelnek tőlünk.

Élethosszig tartó állandó tanulás és alkalmazás alapkövetelmény. Néhány alapelv a témában...

DAN SULLIVAN nyomán - 10 törvény az élethosszig tartó növekedési gondolkodáshoz

1 - Mindig nagyobb célod legyen a jövőre, mint a múltadban volt és amilyen helyzetben a jelenben vagy. A víziód, céljaid, mindig nagyobbak legyenek, mint a problémáid összessége. Szebb - boldogabb - gazdagabb - bőségesebb jövőt tervezz

2 - A tanulásod mindig nagyobb legyen, mint a tapasztalatod. Az elmélet mindig előzze meg a gyakorlatot. Szellemben és lélekben mindig magasabb szinten legyél, mint a jelenlegi, vagy múltbeli helyzetet és állapotod

3 - A hozzájárulásod, az, amit adsz, mindig nagyobb legyen, mint a jutalom, amit kapsz. Amit kiáramoltatsz, csak az tud beáramlást generálni

4 - A teljesítményed mindig nagyobb legyen, mint a "taps", amit másoktól kapsz. A teljesítmény rólad szól, a siker mások értékítélete arról, hogy nekik milyen értéket adtál

5 - A hálád, mindig nagyobb legyen, mint a sikered. A sikered soha nem egyedül éred el. A hála magáért a létezésért is jár

6 - Az élményed és örömöd, a jó érzéseid mindig legyenek nagyobbak, mint a szenvedésed és erőfeszítéseid

7 - Az együttműködésed és az empátiád mindig legyen nagyobb, mint az ego-d és a státuszod. Együttműködéssel soha nem szigetelődsz el, soha nem zuhansz nagyot

8 - A bátorságod és az önbizalmad mindig legyen nagyobb, mint a komfortod. Ne várd meg a változtatás halaszthatatlanságának elviselhetetlen fájdalmát

9 - A küldetésed mindig legyen nagyobb, mint a pénzed. A vagyon és gazdagság önmagában nem kielégítő. A hozzájárulás az élethez, a többi ember boldogulásához ad magasabb értelmet és jelentést a létezésnek

10 - A kérdéseid mindig nagyobbak legyenek, mint a válaszaid. Akinek csak válaszai vannak, az lélekben és szellemben már halott. Az őszinte kíváncsiság és érdeklődés tartja fenn azt a rezgést, ami fejlődést, innovációt hoz. Empatikus kérdezés és értő hallgatás többre visz.

A gyors transzformációk - személyi és szervezeti - véghezviteléhez megvannak a módszerek... már csak az Ön döntése és elköteleződése kell... és kezdhetünk!A kapott eszközökkel élete végéig dolgozhat, fejlesztheti önmagát. Nem halat adunk, hanem halászni tanítunk.

Elégedetlensége esetén a szolgáltatás igénybevételét bármikor megszakíthatja - visszakapja a nem szolgáltatott arányos díjat + az addig kifizetett díj 50%-át.

Ez nem "olcsó program" mert éveket, évtizedeket spórolhat, sőt sok esetben generációkon átívelő "hibás emberi működést" változtathat vele.

10.000 óra fejlesztés és 25 év "folyamatos csiszolás" áll mögötte, amit most megkap.

A díjszabás egyedi, a program hossza közösen egyeztetett, javasolt együttműködési ütem intenzív és személyre szabott.

Beszéljünk és vágjunk bele...